Musiikkiterapiapalvelut pitkällä ammattitaidolla.

Musiikkiterapian ennaltaehkäiseviä, kuntouttavia ja parantavia menetelmiä voidaan soveltaa laajasti yhteiskunnassa. Musiikki voi toimia välittäjänä erilaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Musiikkiterapia


Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.
http://www.musiikkiterapia.net

Musiikkipalvelu Ikäheimo Oy:n musiikkiterapiapalvelut tuottaa musiikkiterapeutti FM, psykoterapeutti Ilpo Ikäheimo. Vastaanottotilat ovat Kalajoella, mutta suurin osa terapioista pidetään vastaanottotilojen ulkopuolella koti-/koulukäynteinä.

Toimialueena on Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, Nivala ja Haapajärvi. Asiakaskohtainen kuntoutussuunnitelma tehdään julkisen terveydenhuollon kautta. Musiikkiterapiakuntoutuksen kustantaa Kela, kunta tai sairaanhoitopiiri. Maksajana voi olla myös vakuutusyhtiö, työnantaja tai kuntoutusasiakas itse.

Musiikkiterapiapalvelut:


Yksilöterapiat

  • Pääasiassa lapsille ja nuorille
  • Sopimus KELA:n kanssa vuodesta 1996 alkaen, jonka puitteissa tarjotaan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.
  • Edellytyksenä KELA:n korvaamalle musiikkiterapialle on kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. (www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus)
  • Lisäksi musiikkiterapiapalveluita sairaanhoitopiireille, kunnille, vakuutusyhtiöille ja yksityisille sosiaali- ja terveysalan yrityksille.

Ryhmäterapiat

  • Lapsille ja nuorille (päiväkodit, koulut)
  • Vaikeasti vammaisille (toimintakeskukset)
  • Psyykkisesti sairaille (palvelukodit)
  • Sosiaalisista ongelmista kärsiville (koulukodit, perhekodit)
  • Vanhuksille, dementoituneille (vanhainkodit)